องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

Jedeekham Subdistrict Administrative Organization

www.jedeekham.go.th

นายก อบต.เจดีย์คำ

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายก

คำขวัญ

เจดีย์คำร่มรื่น ชุ่มชื่นลำน้ำยวน เรือกนาไร่สวน ปลอดสารเคมี จักสานไม้กวาดดี ประเพณีเลื่องลือ ประชาสัตย์ซื่อ ยึดถือคุณธรรม

นายสยาม เสริมสุวรรณ

ปลัด อบต.เจดีย์คำ

โทร.093-1394470

เว็บบอร์ด