องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

Jedeekham Subdistrict Administrative Organization

www.jedeekham.go.th

สิบเอกหนุ่ม ชุมนุมพร้อม

นายก อบต.เจดีย์คำ

โทร.089-1829415

คำขวัญ

เจดีย์คำร่มรื่น ชุ่มชื่นลำน้ำยวน เรือกนาไร่สวน ปลอดสารเคมี จักสานไม้กวาดดี ประเพณีเลื่องลือ ประชาสัตย์ซื่อ ยึดถือคุณธรรม

นายสยาม เสริมสุวรรณ

ปลัด อบต.เจดีย์คำ

โทร.093-1394470