โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

01-09-2563 Hits:43

  ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์    1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษา ...

อ่านต่อ


วันเอดส์โลก

06-03-2563 Hits:96

 องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก  ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์

อ่านต่อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

05-03-2563 Hits:98

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "COVID-19" ( Corona Virus disease 2019) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

อ่านต่อ