องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 
1/1 หมู่ 6  ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0 5488 1149

Fax. : 0 5443 0994

E-mail : jedeekham@hotmail.com


ติดต่อทาง facebook 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ติดต่อเรา