ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านวังเค็มเก่า หมู่ที่ 1 ขนาดสันฝายสูงเฉลี่ย 1.90 เมตร ผนังข้างสูงเฉลี่ย 2.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 13.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลางงานก่อสร้างครังนี้  317,000 บาท