ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายนัฐพล กันทะสอน นายกอบต.เจดีย์คำ นายบุญช่วย หายทุกข์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจพื้นที่ตำบลเจดีย์คำ

จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์คำ....ด้วยหัวใจ รักและสามัคคี