ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 

                      องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เจดีย์คำ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์คำ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เจดีย์คำ