ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ ภายใต้สถาบันพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริโครงการร้อยใจรักษ์(หลักสูตรที่ 1) ปรับปรุงเพิ่มเติมของจังหวัดพะเยา จำนวน 12 รุ่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน